YÖNETİM KURULUMUZ

SEZAİ ÇELİK                           BAŞKAN 

VEYSEL EKMEN                     BAŞKAN YARDIMCISI

LEVENT ÖZDEN                     SAYMAN

ULVİ EROĞLU                                   

OSMAN ÇELEBİ

MEHMET GÜDER

İLHAN ALBAYRAK

HIDIR ÖZEFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELER YAPARIZ?

YEŞİLVADİ ULUSLARARASI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (YUYAD)

2013 yılında sadece Yeşilvadi  Konaklarında oturan komşularımızın fikirleri ve çalışmaları ile kurulmuştur. İki gayesi vardır:

1. Rabbimizi daha iyi anlama ve anlatma amacına hizmet edecek faaliyetlerde bulunmak,

2. Ulusal ve uluslararası düzeyde sel,kıtlık,açlık,savaş vb. nedenlereden dolayı ağır derecede sıkıntıya düşmüş başta müslümanlara bizzat ulaşarak yardım etmek

İlkelerimiz

01.

GÖNÜLLÜLÜK
İnsanlığa ve iyiliğe dair kalbinde bir dert taşıyan, sadece Müslümanların değil insanlığın da yara aldığı her coğrafyaya şifa vesilesi olmanın hayalini kuran, kurduğu hayallerin peşine düşerek bu yolda zamanını, imkânını, gayretini, tecrübesini her türlü şahsi menfaatlerinden bağımsız olarak gücü nispetinde ortaya koyan gönüllülük prensibi ile çalışır.

02.

DÜRÜSTLÜK
Tüm çalışma ve yardımlarını otomasyon sistemlerinde kayıt eder ve raporlar. Tam şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri ile çalışır. Her ne surette olursa olsun kamuoyunu hakikatin hilafına yanıltmaz.

03.

AHLAKİLİK
Çalışmalarında ahlâkı esas alır; tüm kültür ve medeniyetlerde kabul gören ahlâki değerlere saygı duyar. Adalet, hakkaniyet, hürriyet, saygınlık, hoşgörü, mahremiyet, hizmet, yardım, güvenlik, sağlığın devamlılığı ve korunması gibi değerleri korur ve yüceltir.

ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

Gönüllülük Esası

...

Maksimum Fayda

...

YARDIM VE DESTEK HATTI

0216 612 83 20

HAFTA İÇİ
SAAT 09:00-18:00